30.12.2008 Tarih ve 247 Sayılı Komisyon Kararı (YDK İzin Belgeleri Hk.)

 

30.12.2008 Tarih ve 247 Sayılı Komisyon Kararı (YDK İzin Belgeleri Hk.)

Vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak amacıyla E-devlet prensibiyle hizmet veren Yapı Denetim Komisyon Başkanlığımızın belge almaya hak kazanan yapı denetim kuruluşunun yapı denetim izin belgesini dilekçe ile talep ettiği takdirde belge ücretini ilgili hesaba yatırıldığına dair dekont ibrazı ile keza talep ettikleri takdirde vizesi yapılan yapı denetim izin belgelerini, bulundukları İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden kimlik ibrazı ile bizzet kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanı veya Şirket Müdürü tarafından alınabilecektir.

Ek: Komisyon Kararı

31/12/2008