Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!

 

Yapı Denetim Kuruluşlarının Dikkatine!

Yapı Denetim Kuruluşlarının adres değişikliği ile ilgili taleplerinde;

-Ticaret Sicil Gazetesi,

-Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden alınacak Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nin 12. maddesi 5. bendindeki asgari şartlarını sağladığını teyit eden raporun,

Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir.

09/01/2009