19.02.2009 Tarih ve 252 Sayılı Komisyon Kararı (YDK Çekirdek Personel Eksiği Hk.)

 

Yapı Denetim Sisteminde (YDS) yapılan incelemede, YönetmeliÄŸin 16. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereÄŸince, 12. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 3 aylık süre içinde istihdam etmediÄŸi anlaşılan kuruluÅŸun YDS üzerinde kısıtlandığı görülmüÅŸtür. Bu durumdaki kuruluÅŸlara iadeli taahhütlü olarak gönderilecek yazının tebliÄŸ tarihinden itibaren 30 gün içinde;

- KuruluÅŸta asgari istihdam edilmesi gereken teknik personelin görevlendirilmesi,

-KuruluÅŸun asgari ÅŸartları saÄŸladığını teyit eden Ä°l Bayındırlık ve Ä°skan MüdürlüÄŸünce onaylı büro denetim raporunun Bakanlığımıza intikal ettirilmesi,

Aksi takdirde kuruluÅŸa ait yapı denetim izin belgesinin geçici olarak geri alınacağı, o ile ait müracaatın son sırasına yerleÅŸtirilmek suretiyle kayda alınarak tekrar sıralamaya gireceÄŸinin bildirilmesi karar altına alınmıştır.

20/02/2009

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz