19.02.2009 Tarih ve 252 Sayılı Komisyon Kararı (YDK Çekirdek Personel Eksiği Hk.)

 

19.02.2009 Tarih ve 252 Sayılı Komisyon Kararı (YDK Çekirdek Personel Eksiği Hk.)

Yapı Denetim Sisteminde (YDS) yapılan incelemede, Yönetmeliğin 16. maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince, 12. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 3 aylık süre içinde istihdam etmediği anlaşılan kuruluşun YDS üzerinde kısıtlandığı görülmüştür. Bu durumdaki kuruluşlara iadeli taahhütlü olarak gönderilecek yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde;

- Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken teknik personelin görevlendirilmesi,

-Kuruluşun asgari şartları sağladığını teyit eden İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylı büro denetim raporunun Bakanlığımıza intikal ettirilmesi,

Aksi takdirde kuruluşa ait yapı denetim izin belgesinin geçici olarak geri alınacağı, o ile ait müracaatın son sırasına yerleştirilmek suretiyle kayda alınarak tekrar sıralamaya gireceğinin bildirilmesi karar altına alınmıştır.

20/02/2009

20/02/2009

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz