12.03.2009 Tarih ve 255 Sayılı Komisyon Kararı (Denetçi Vizeleri Hk.)

 

Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 'Yapı denetim kuruluÅŸunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri' baÅŸlıklı 14. maddesi 6. bendinde; 'Verilen denetçi belgeleri beÅŸ yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgesinin kullanımına izin verilmez' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, sistemde yer alan 'Düzenleme tarihi' itibariyle beÅŸ yıllık geçerlilik süresini doldurmuÅŸ olan Denetçi Belgelerinin vizesinin yapılması gerekmektedir.

Duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde beÅŸ yıllık geçerlilik süresini doldurmuÅŸ olup, vize iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilmeyen denetçi belgelerinin kullanımına izin verilmemesi karar altına alınmıştır.

13/03/2009

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz