12.03.2009 Tarih ve 255 Sayılı Komisyon Kararı (Denetçi Vizeleri Hk.)

 

12.03.2009 Tarih ve 255 Sayılı Komisyon Kararı (Denetçi Vizeleri Hk.)

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 'Yapı denetim kuruluşunda ve laboratuvarda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri' başlıklı 14. maddesi 6. bendinde; 'Verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgesinin kullanımına izin verilmez' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, sistemde yer alan 'Düzenleme tarihi' itibariyle beş yıllık geçerlilik süresini doldurmuş olan Denetçi Belgelerinin vizesinin yapılması gerekmektedir.

Duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde beş yıllık geçerlilik süresini doldurmuş olup, vize işlemi gerçekleştirilmeyen denetçi belgelerinin kullanımına izin verilmemesi karar altına alınmıştır.

13/03/2009

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz