19.03.2009 Tarih ve 257 Sayılı Komisyon Kararı

 

Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸi'nin 23. maddesi 1. fıkrası kapsamında olan iÅŸlerle ilgili;

- Ä°ki yıl içinde baÅŸlamayan veya beÅŸ yıl içinde bitirilmeyen, ruhsat yenilemesi yapılmamış ve yapılmayacak iÅŸlerin fesih iÅŸlemlerinin, yapı denetim kuruluÅŸunun ilgili idarelerden alınacak söz konusu iÅŸlerin durumlarını belirten yazı ile bulunduÄŸu ilin Bayındırlık ve Ä°skan MüdürlüÄŸüne müracaat etmesi halinde noter fesihnamesine ihtiyaç duyulmadan Yapı Denetim Sisteminde Müdürlükçe gerçekleÅŸtirilmesi,

-Fesih iÅŸlemi sonrasında ilgili Bayındırlık ve Ä°skan MüdürlüÄŸü tarafından 27.12.2006 tarih ve 4161 sayılı Genelgemiz doÄŸrultusunda iÅŸlem yapılması karar altına alınmıştır.

20/03/2009

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz