19.03.2009 Tarih ve 257 Sayılı Komisyon Kararı

 

19.03.2009 Tarih ve 257 Sayılı Komisyon Kararı

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 23. maddesi 1. fıkrası kapsamında olan işlerle ilgili;

- İki yıl içinde başlamayan veya beş yıl içinde bitirilmeyen, ruhsat yenilemesi yapılmamış ve yapılmayacak işlerin fesih işlemlerinin, yapı denetim kuruluşunun ilgili idarelerden alınacak söz konusu işlerin durumlarını belirten yazı ile bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde noter fesihnamesine ihtiyaç duyulmadan Yapı Denetim Sisteminde Müdürlükçe gerçekleştirilmesi,

-Fesih işlemi sonrasında ilgili Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 27.12.2006 tarih ve 4161 sayılı Genelgemiz doğrultusunda işlem yapılması karar altına alınmıştır.

20/03/2009

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz