Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinin Dikkatine!

 

Yapı Denetim Sisteminde (YDS), 05.02.2008 tarihinden önce YİBF ve ruhsatı alınmış ancak iki yıl içinde onaylanmayan işlerle ilgili uyarı verilmemektedir.

19.03.2009 tarih ve 257 sayılı Yapı Denetim Komisyon Kararının (A) bendindeki hükmün uygulanması aşamasında, İgili Valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) tarafından bu nitelikteki işlerin sistem üzerinde fesih işlemlerini gerçekleştirirken zorunlu alanlar olan noter bilgileri aşağıdaki şekilde doldurulacaktır:

Noter İsmi: 'YOK' girilecek

Noter Yevmiye: 'YOK' girilecek

27/03/2009