Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinin Dikkatine!

 

Yapı Denetim Sisteminde (YDS), 05.02.2008 tarihinden önce YÄ°BF ve ruhsatı alınmış ancak iki yıl içinde nbaÅŸlanmayan iÅŸlerle ilgili uyarı verilmemektedir.

19.03.2009 tarih ve 257 sayılı Yapı Denetim Komisyon Kararının (A) bendindeki hükmün uygulanması aÅŸamasında, Ä°lgili Valilikler (Bayındırlık ve Ä°skan Müdürlükleri) tarafından bu nitelikteki iÅŸlerin sistem üzerinde fesih iÅŸlemlerini gerçekleÅŸtirirken zorunlu alanlar olan noter bilgileri aÅŸağıdaki ÅŸekilde doldurulacaktır:

Noter Ä°smi: 'YOK' girilecek

Noter Yevmiye: 'YOK' girilecek

27/03/2009