Ä°LGÄ°LÄ° Ä°DARELERÄ°N DÄ°KKATÄ°NE!

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸi ile ilgili iÅŸ ve iÅŸlemler Bakanlığımız http://ydk.yigm.gov.tr internet adresi üzerinden sunulan Yapı Denetim Sistemi (YDS) uygulaması ile yürütülmektedir. 22.03.2008 tarihli 26824 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "BüyükÅŸehir Belediyesi Sınırları Ä°çerisinde Ä°lçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik Yapılması Hakkında Kanun" (Kanun No. 5747) doÄŸrultusunda,

 

-Yeni kurulan ilçeler,

-Tüzel kiÅŸilikleri kaldırılarak mevcut Belediyelere katılımı gerçekleÅŸen Belediyeler,

-Ä°l dışına çıkartılan Belediyeler,

-İsim değişikliği yapılan Belediyeler bulunduğu bilinmektedir.

 

YDS üzerinde bu deÄŸiÅŸikliklerin iÅŸlenebilmesi ve iÅŸlemlerde aksama yaÅŸanmaması için bu durumda bulunan idarelerin görevini devralan idare tarafından Bakanlığımıza (Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü) bildirimde bulunulması gerekmektedir. Gereken düzenlemeler bu bildirimi takiben ivedilikle gerçekleÅŸtirilecektir.

16/04/2009