İLGİLİ İDARELERİN DİKKATİNE!

 

İLGİLİ İDARELERİN DİKKATİNE!

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemler Bakanlığımız http://ydk.yigm.gov.tr internet adresi üzerinden sunulan Yapı Denetim Sistemi (YDS) uygulaması ile yürütülmektedir. 22.03.2008 tarihli 26824 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" (Kanun No. 5747) doğrultusunda,

 

-Yeni kurulan ilçeler,

-Tüzel kişilikleri kaldırılarak mevcut Belediyelere katılımı gerçekleşen Belediyeler,

-İl dışına çıkartılan Belediyeler,

-İsim değişikliği yapılan Belediyeler bulunduğu bilinmektedir.

 

YDS üzerinde bu değişikliklerin işlenebilmesi ve işlemlerde aksama yaşanmaması için bu durumda bulunan idarelerin görevini devralan idare tarafından Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) bildirimde bulunulması gerekmektedir. Gereken düzenlemeler bu bildirimi takiben ivedilikle gerçekleştirilecektir.

16/04/2009