Ulusal Yapı Denetim Sisteminde Denetçi Vefat İşlemleri

 

Ä°lgili Valilikler (Bayındırlık ve Ä°skan Müdürlükleri) vefat eden denetçiye ait ölümü doÄŸrulayan belgeleri kontrol ettikten sonra denetçinin sistem üzerinde vefat iÅŸlemini 'vefat' butonu aracılığıyla gerçekleÅŸtirebilmektedirler. Konu ile ilgili daha önce 07.05.2008 tarihli güncel duyurumuz bulunmakta olup, bundan sonra sadece 'Vefat Tarihi' ve 'Açıklama' bilgileri girilerek vefat iÅŸlemlerinin bu doÄŸrultuda gerçekleÅŸtirilmesi gerekmektedir.

 

Sistemde vefat bildirimine iliÅŸkin iÅŸlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu bildirimin 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunda öngörülen süre içerisinde yapılıp, yapılmadığının tespit edilmesi ve durumun Genel MüdürlüÄŸümüze (Yapı Denetim Komisyon BaÅŸkanlığı) bildirilmesi, ÅŸayet bildirimin süresi aşılmış ise vefat etmiÅŸ olan denetçinin sorumluluÄŸunda bulunan tüm iÅŸlerin Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸi doÄŸrultusunda incelenmesi neticesinde hazırlanmış olan raporun ekleriyle birlikte Genel MüdürlüÄŸümüze (Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığı) bildirilmesi gerekmektedir. 

21/04/2009