Ulusal Yapı Denetim Sisteminde Denetçi Vefat İşlemleri

 

Ulusal Yapı Denetim Sisteminde Denetçi Vefat İşlemleri

İlgili Valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) vefat eden denetçiye ait ölümü doğrulayan belgeleri kontrol ettikten sonra denetçinin sistem üzerinde vefat işlemini 'vefat' butonu aracılığıyla gerçekleştirebilmektedirler. Konu ile ilgili daha önce 07.05.2008 tarihli güncel duyurumuz bulunmakta olup, bundan sonra sadece 'Vefat Tarihi' ve 'Açıklama' bilgileri girilerek vefat işlemlerinin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Sistemde vefat bildirimine ilişkin işlemlerin tamamlanmasından sonra, söz konusu bildirimin 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunda öngörülen süre içerisinde yapılıp, yapılmadığının tespit edilmesi ve durumun Genel Müdürlüğümüze (Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı) bildirilmesi, şayet bildirimin süresi aşılmış ise vefat etmiş olan denetçinin sorumluluğunda bulunan tüm işlerin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda incelenmesi neticesinde hazırlanmış olan raporun ekleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüze (Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı) bildirilmesi gerekmektedir.

21/04/2009