İlgili İdarelerin Dikkatine!

 

İlgili İdarelerin Dikkatine!

 

Yapı Denetim Sisteminde; İlgili İdareler tarafından hakediş ödemesi yapılırken, 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 27. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hüküm gereği, yapı sahibi tarafından İlgili İdarelerin yapı denetim hesabına yatırılan müteakip bölümün Yapı Denetim Hizmet Bedeline ait makbuz bilgisinin sisteme girilmesi gerekmektedir.

22/04/2009