Hazır Beton Kuruluşları Hk.

 

Hazır beton üreten kuruluÅŸların Yapı Denetim Sistemine eriÅŸim için kullanacakları kullanıcı adı ve parolanın temin edilmesi için, uygulamanın hazır beton kuruluÅŸları kısmında kayıt iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilerek, uygulama tarafından otomatik olarak düzenlenecek olan kullanım sözleÅŸmesinin çıktısı alınarak, bu kullanım sözleÅŸmesinin kuruluÅŸun yetkilisi tarafından imzalanıp kaÅŸelenmesi ve yetki belgesi ile beraber Bakanlığımıza (Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü) ulaÅŸtırılmasını müteakip, bu kuruluÅŸa ait kullanıcı hesabı aktif hale getirilecek ve hazır beton kuruluÅŸları tarafından sisteme dahil olmaksızın üretim yapmasına izin verilmeyecektir. Konu ile ilgili 02.07.2009 tarih ve 1858 sayılı Genelge ekte bulunmaktadır.

Ek: 02.07.2009 tarih ve 1858 sayılı Genelge

09/07/2009