Laboratuar İzin Belgesi Askıya Alınan Laboratuar FirmasıYapı Denetim Komisyonunun 25.12.2009 tarih ve 282 sayılı kararı ile, İLKE Arşt. ve Test Mrkz. San ve Tic. Ltd. Şti.'nin Laboratuvar Denetçisi İs 2010-08-01       İzin Belgesi Sözleşmesi Feshedilen Laboratuar Firması

Bakanlık Makamının 30.12.2008 tarih ve 3711 sayılı Olur'u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gere 2008-08-26