RUHSAT SÜRESİ DOLMUŞ YİBF 


Ruhsat süresi 5 yıl dolmadan Yapı Denetim Sisteminde çıkan Ruhsat Süresi Dolmuştur uyarısı, ilgili idarelerin Yapı Denetim Sistemine zamanında iş yeri teslim tutanağı tarihi girmemesinden kaynaklanmaktadır. İlgili idaresince aslı gibidir yapılmış iş yeri teslim tutanağının resmi yazı ekinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesine müteakip gerekli işlemler yapılabilmektedir.