İŞ BİTİRME SORUNU


Bir yapıya ilişkin Yapı Denetim Sisteminde iş bitirme işlemlerinin yapılabilmesi için, tüm hakedişlerinin iş bitirme hakedişi de dahil olmak üzere ödendi konumda olması gerekmektedir. Ayrıca iş bitirme işlemini gerçekleştirecek firmanın gerek söz konusu yapıda için gerekse firmanın diğer işlerinde sistemsel herhangi bir problem bulunmaması gerekmektedir.