YANAN YIKILAN/RUHSAT İPTALİ YAPILACAK YİBFLER 


Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığına ait http://yds.gov.tr adresli web sayfasında yer alan ruhsat iptali işlemine ilişkin duyuruda “…Yanan/Yıkılan ve Ruhsat İptali yapılan Yapılara ilişkin olarak ilgili idaresince yapının yıkılığı/yandığına ilişkin belgelerle söz konusu YİBFin bulunduğu Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) talebin resmi yazı ile iletilmesi ve yazı ekinde Ruhsatın Aslı Gibidir sureti, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunun idarece onaylı sureti ile fesih seviye tespit tutanağının onaylı sureti belgelerinin sunulması sonrasında, Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yerinde yapılacak inceleme neticesinde Ulusal Yapı Denetim Sisteminde gerekli işlemlerin yapılabileceği, bu işlemin yapılması sonrasında ise işlem yapılan YİBF inşaat alanının Denetlenen Alan m2 Değerinden düşüleceğinden dolayı,  yapımına devam edilecek işlerde bu işlemlerin yapılmaması ve Güncel YİBFte ilgili idaresince YİBF bilgileri ve seviyesinde yapılacak güncellemeler sonrası işlemlere devam edilmesinin…”, belirtilen şekilde ilgili Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvuruda bulunulması gerekmektedir.