SİSTEMDE BULUNMAYAN YİBFLER 


http://www.yds.gov.tr/ adresli web sayfamızın “Güncel Duyurular” bölümünde yer alan 29.07.2008 tarihli “Sistemde bulunmayan YİBF’ler ile ilgili yapılacak işlemler” başlıklı güncel duyuruya istinaden (1. Yapı denetim kuruluşu tarafından alınan yeni YİBF belgesi, 2. Sistemde bulunmayan YİBF belgesi, 3. İlgili idare tarafından onaylı yapı ruhsatı sureti, 4. İlgili idare tarafından devam eden yapıya ait YİBF’nin sistemde bulunmadığını belirten yazı) evraklarının Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.”