HAKEDİŞİN ONAYLANDI DURUMDAN ÖDEME BEKLİYOR KONUMA ÇEKİLMESİ 


Onaylandı konumda bulunan hakedişin ödeme bekliyor konuma çekilmesine ilişkin olarak işlem yapılabilmesi için, söz konusu hakedişi ödeme bekliyor konuma ilgili Yapı Denetim Firmasının getirmesi gerekmektedir. İlgili Yapı Denetim Firmasının izin belgesi iptal edilmişse ya da firma tasfiye olmuşsa talebin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aşağıdaki örnek yazı formatını iletmesine müteakip gerekli işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Eğer ilgili firma kapanmamış ve firma yetkililerinin bu talebi yerine getirmek istememeleri durumunda ise; ilgili idarenin söz konusu firma adresine ihtarname göndermeleri ve bu ihtarnameye göre işlem yapılmadığı takdirde tekrar konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aşağıdaki örnek yazı formatını iletmesine müteakip gerekli işlemler gerçekleştirilebilmektedir.