SEVİYE VE HAKEDİŞ BİLGİ GÜNCELLEME 

 

Seviye ve hakediş bilgi güncelleme işlemeleri İlgili idareler tarafından yapılabilmektedir.