YİBFİN DEVRALINMASINDA YAŞANAN SORUN


Herhangi bir YİBF’in devir işleminin gerçekleşebilmesi için fesihli tespitli YİBF konumda olması gerekmektedir.