STATİK IP 


Statik IP’si olmayan ya da güncellenmesi işlemini yapmak isteyen idarenin talebini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak iletmesini müteakip gerekli işlemler yapılabilmektedir.