SON İŞ


Yapı Denetim Kuruluşunca 360.000 m2 yi bir kez geçmek kaydıyla son iş alınabilir. Son iş alınırken aynı ada, parsel olmak koşuluyla Yapı Denetim Sistemine birden fazla yapıya ait YİBF bilgisi girilebilir. Ancak son iş girildikten sonra 360.000 m2 sınırı altına girilmeden son işte m2 güncellemesi yapılamaz.