MÜKERRER KAYIT


Yapı Denetim Sisteminde Şantiye Şefi’ne ait mükerrer kayıt mevcut ise, Oda kayıt belge aslı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulması sonrasında gerekli işlemler gerçekleştirilebilecektir.