MÜKERRER KAYIT

 

Yapı Denetim Sisteminde Proje Müellifine ait mükerrer kayıt mevcut ise, Oda kayıt belge aslı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulması sonrasında gerekli işlemler gerçekleştirilebilecektir.