ERROR 500 HATASI


YDS giriş sayfasında Error 500 hatası alındığında sistemsel bir problem olduğu anlamına gelmektedir. Bu süre zarfında sistemde bakımın ya da onarımın yapılması beklenmelidir.