ORGANİZASYON YAPISI

 

 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği kurulmuş olan Yapı Denetim Komisyonunun başlıca görevleri, mimar ve mühendislere denetçi belgesi vermek, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi vermek, yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini denetlemek, denetçi mimar ve mühendislerin sicil kayıtlarını tutmak olarak sayılabilir. Yapı Denetim Komisyonu, 01.01.2005 tarihinden bu yana Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Komisyon, 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü görevleri, Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı emrinde bulunan Belge İnceleme ve Denetim Şube Müdürlüğü eliyle yürütmektedir